Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
                                 men ikke har kjærlighet,
                                 da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle
                                 om jeg eier profetisk gave og kjenner
                                 alle hemmeligheter og all kunnskap,
                                 og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell,
                                 men ikke har kjærlighet
                                            - da er jeg intet.

                                                         
                                  Paulus i Brevet til Korinterne                      

                                               

                                                                                      

    Hva har idrett med spørsmålet om sann kjærlighet å gjøre?

Hvis vi skulle anvende ovenstående Pauli ord om kjærligheten i en idrettssammenheng, kan vi i første omgang ta utgangspunkt i Ben Johnsens Gullmedalje og verdensrekord i Seol
i 1988.  Når det viste seg at hans prestasjon var et resultat av doping - altså juks - ble han fratatt både ære, medalje og rekord.  Han ble til "intet".  Jubelen for gode idrettsprestasjoner
er utbrudd av glede hos både utøver og publikum.  Jeg var på Bislett i 1979 da Sebastian Coe satte verdensrekord på 800 meter.  Da han fikk resultatet, sprang han opp av glede og jublet
hemningsløst til borgerlig engelskamann å være.  Publikum - meg selv inkludert - jublet også av glede, og applauderte hele æresrunden.  Coes resultat var en prestasjon basert på ærlig
trening.  Ingen juks.  Derfor blir han også i dag - over 30 år senere - hilst med glade, respektfulle blikk av de han møter.  Denne min jublende glede (den var ennå større og villere i
utrykket da Bodø/Glimt ble cupmestere i fotball i 1975) over en annens idrettsprestasjon har viktige elementer av medfødt, almenn relasjonskjærlighet innebygd i seg. Bak Coes suksess ligger et offer: masse trening og forsakelser.  Han bringer så resultatet av sine anstrengelser og forsakelser frem i offentlighetens lys - ja i det offentlige flomlys på dette nivået.  Det er stor forskjell på en anonym deltaker i Birkebeinern som presterer bra i sin klasse og verdensstjerner hva angår oppmerksomhet rundt resultatet av anstrengelsene på trening.